Các khu công nghiệp


Ngày 26 tháng 12 năm 2012     

                                                  Khu công nghiệp Phúc Khánh

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Phúc Khánh
Diện tích đất quy hoạch: 120 ha
Vị trí khu công nghiệp: Xã Phú Xuân và phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Ngành nghề: KCN đa ngành chủ yếu là công nghiệp cơ khí, điện tử chế biến hàng tiêu dùng...
Tổng số dự án đầu tư: 47 dự án
Tổng vốn đăng ký đầu tư: 3.000 tỷ đồng
Tổng số lao động: 21.000 người
Chủ đầu tư hạ tâng: Công ty CPHH PTKCN Đài Tín
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.844.419          Fax: 0363.847.108;
Website: http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn
Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh
Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh
Diện tích đất quy hoạch: 102 ha
Vị trí khu công nghiệp: Xã Phú Xuân và phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Ngành nghề: Kéo sợi, tẩy nhuộm, dệt may, công nghiệp điện tử và công nghiệp nhẹ
Tổng số dự án đầu tư: 37 dự án
Tổng vốn đăng ký đầu tư: 3.700 tỷ đồng
Tổng số lao động: 23.000 người
Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ KCN Thái Bình
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh , Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3644121       Fax: 036.3847654
Website: http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn
Khu công nghiệp Gia Lễ
Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Gia Lễ
Diện tích đất quy hoạch: 84,5 ha
Vị trí khu công nghiệp: Xã Đông Dương, xã Đông Xuân, xã Đông Mỹ, xã Đông Thọ – huyện Đông Hưng -  tỉnh Thái Bình
Ngành nghề: Cơ khí, điện tử….
Tổng số dự án đầu tư: 07 dự án
Tổng vốn đăng ký đầu tư: 900 tỷ đồng
Tổng số lao động: 6.000 người
Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ KCN Thái Bình
Địa chỉ: Khu công nghiệp Gia Lễ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.644.121       Fax: 0363.847.654
Website: http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn
 
Khu công nghiệp Tiền Hải
Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Tiền Hải
Diện tích đất quy hoạch: 250 ha
Vị trí khu công nghiệp: Xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Ngành nghề: Sản xuất công nghiệp nặng, vật liệu xây dựng, gốm sứ, thuỷ tinh, sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu và một số ngành công nghiệp khác
Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Trạm điện, trạm cấp nước sạch, trung tâm điều hành, hệ thống thoát nước xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ, các dịch vụ tư vấn đầu tư, bưu chính, tài chính, ngân hàng, hải quan, bảo vệ...
Tổng số dự án đầu tư: 35 dự án
Tổng vốn đăng ký đầu tư: 1.200 tỷ đồng
Tổng số lao động: 5.500 người
Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ KCN Thái Bình
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 036.3644121       Fax: 036.3847654
Website: http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn
Khu công nghiệp Cầu Nghìn
Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Cầu Nghìn
Diện tích đất quy hoạch: 214ha
Vị trí khu công nghiệp: Xã An Bài , huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Ngành nghề: Là KCN đa ngành, sản xuất cơ khí chế tạo, thiết bị phụ tùng, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản thực phẩm và một số ngành công nghiệp khác
Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Trạm điện, trạm cấp nước sạch, trung tâm điều hành, hệ thống thoát nước xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ, các dịch vụ tư vấn đầu tư, bưu chính, tài chính, ngân hàng, hải quan, bảo vệ...
Tổng số dự án đầu tư: 03 dự án
Tổng vốn đăng ký đầu tư:
Tổng số lao động:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị và KCN IDICO (công ty IDICO - URBIZ).
Địa chỉ: Khu công nghiệp Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0912117996             Fax: 043.7171079
Website: http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn
Khu công nghiệp Sông Trà
Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Sông Trà
Diện tích đất quy hoạch: 200 ha
Vị trí khu công nghiệp: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Ngành nghề: Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại, vật liệu xây dựng, dệt may, da giầy, điện tử và công nghiệp sạch và một số ngành công nghiệp khác.
Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: Trạm điện, trạm cấp nước sạch, trung tâm điều hành, hệ thống thoát nước xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ, các dịch vụ tư vấn đầu tư, bưu chính, tài chính, ngân hàng, hải quan, bảo vệ...
Tổng số dự án đầu tư: 02 dự án
Tổng vốn đăng ký đầu tư:
Tổng số lao động:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà
Địa chỉ giao dịch: Khu công nghiệp Sông Trà, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 08.37241241     Fax: 08.38974768
Website: http://bqlkcn.thaibinh.gov.vn

Admin