Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện tỉnh Thái Bình đến năm 2020


Ngày 19 tháng 06 năm 2015     

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Chi tiết cụ thể xem tại file đính kèm dưới đây.


File đính kèm
- 1291-QĐ-UBND.pdf