UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng(03/08/2017)

Sáng ngày 2/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các địa phương dự cuộc họp.

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017(07/02/2017)

Sáng ngày 3/2, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về việc triển khai một số nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

50 năm Thái Bình làm theo lời Bác(28/11/2016)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của từng địa phương, trong đó có phong trào cách mạng tỉnh Thái Bình và Thái Bình cũng là tỉnh vinh dự được năm lần đón Bác về thăm.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(25/11/2016)

Sáng ngày 24/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khóa XVIII, về công tác dân số, sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng(13/11/2016)

Sáng ngày 12/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng(04/11/2016)

Sáng 04/11/2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan dự hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường(12/09/2016)

Ngày 09/9/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) ban hành Công văn số 3335/UBND-NNTNMT về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016.

Công bố quyết định điều động, chỉ định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý(08/09/2016)

Sáng 08/9/2016, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về điều động, chỉ định cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương(08/09/2016)

Chiều ngày 7/9, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng(01/09/2016)

Sáng ngày 31/8, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy trình thực hiện và phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh; dự thảo Đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu cầu Nghìn, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).