Lịch công tác của Ban Quản lý Khu công nghiệp

Tuần trước Tuần thứ 40 năm 2017
(Từ ngày: 25/09/2017 - Đến ngày: 01/10/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 25/09/2017
Thứ ba 26/09/2017
Thứ tư 27/09/2017
Thứ năm 28/09/2017
Thứ sáu 29/09/2017
Thứ bảy 30/09/2017
Chủ nhật 01/10/2017