Lịch công tác của Ban Quản lý Khu công nghiệp

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2017
(Từ ngày: 19/06/2017 - Đến ngày: 25/06/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 19/06/2017
Thứ ba 20/06/2017
Thứ tư 21/06/2017
Thứ năm 22/06/2017
Thứ sáu 23/06/2017
Thứ bảy 24/06/2017
Chủ nhật 25/06/2017