Hội nghị về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố

Ngày 10/7/2010, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Đ/c Nguyễn Hạnh Phúc- Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì Hội nghị. Đ/c Đặng Xuân Thiều- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Phạm Văn Ca, đ/c Đàm Văn Vượng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị.

    62 dự án đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh

    Đến hết tháng 4, đã có 62 dự án đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh (có 20 dự án FDI), 27 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Tiền Hải.