A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017

Ngày 31/8/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể năm 2017 của tỉnh.


Người dân An Châu thu hoạch rau màu trên cánh đồng mẫu.

Theo đó, đến ngày 30/6/2016 trên địa bàn tỉnh có 528 hợp tác xã (HTX) không có liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác.

Các  hợp tác xã hoạt động theo ngành, lĩnh vực hoạt động chính như: HTX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thủy sản; HTX tiểu thủ công nghiệp, HTX xây dựng;HTX tín dụng; HTX thương mại dịch vụ; HTX giao thông vận tải; HTX dịch vụ điện năng.

Tổng số thành viên của hợp tác xã thực hiện đến ngày 30/6/2016 là 525.595 thành viên.Tổng số lao động thường xuyên trong các hợp tác xã có đến 30/6/2016 là 9.982 người, đạt 90,8% chỉ tiêu kế hoạch

Theo Kế hoạchphát triển kinh tế tập thể phải gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy hoạch vùng sản xuất và gắn với công nghiệp chế biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường và an sinh xã hội của địa phương phù hợp với tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế tập thể phải đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi; phù hợp với điều kiện, tập quán cụ thể từng vùng, từng địa phương;Tạo mọi điều kiện để hợp tác xã tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực của địa phương để phát triển hợp tác xã, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn và ven biển;Phát triển kinh tế tập thể không chỉ chú trọng hiệu quả về mặt kinh tế mà phải chú trọng hiệu quả về mặt chính trị, đạo đức xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh; nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững;Thực hiện chuyển đổi 100% số hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 như sau: Đóng góp vào GDP chiếm khoảng 1,65%, không tăng, giảm so với ước thực hiện năm 2016; Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập mới: 03 HTX, tăng 200% so với ước thực hiện năm 2016; Số lượng thành viên hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác 529.800 thành viên, tăng 0,57% so với ước thực hiện năm 2016; Doanh thu bình quân của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác: 1.330 triệu đồng, tăng 0,76% so với ước thực hiện năm 2016; Lãi bình quân một hợp tác xã đạt: 110 triệu đồng/năm, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2016;Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong hợp tác xã: 36 triệu đồng/năm, tăng 5,88% so với ước thực hiện năm 2016.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2017 như: Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;Tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012;Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã;Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.


File đính kèm
- 54-KH-UBND.pdf

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 230
Hôm qua : 316
Tháng 07 : 6.559
Năm 2019 : 67.636