Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
3667/QĐ-UBND 13/12/2016 Đ/c Nguyễn Hồng Diên Quyết định về việc Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020
11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 Đ/c Nguyễn Tấn Dũng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
215/QĐ-UBND 21/01/2016 quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016
189/QĐ-UBND 19/01/2016 Đ/c Phạm Văn Xuyên ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016
151/QĐ-UBND 15/01/2016 Đ/c Phạm Văn Xuyên Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
150/QĐ-UBND 15/01/2016 Đ/c Phạm Văn Xuyên phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020
28/QĐ-UBND 08/01/2016 Đ/c Phạm Văn Xuyên phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020
3397/QĐ-UBND 31/12/2015 Đ/c Phạm Văn Xuyên Ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2016
1811/QĐ-BKHĐT 30/11/2015 Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3/QĐ-BQLKCN 18/01/2016 Đ/c Khúc Văn Lượng Kiện toàn BQLDA các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Gia Lễ
  ..