1. Đ/c Hoàng Mạnh Thắng - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

E-mail: hoangmanhthang@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0227 3644 100