2. Đ/c Nguyễn Đức Hưởng - Trưởng phòng

E-mail: nguyenduchuong@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0904 587 179