1. Đ/c Lê Hồng Thảo - Trưởng phòng

E-mail: lehongthao@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0915 239 133

2. Đ/c Phạm Tiến Trung - Phó Trưởng phòng

E-mail: phamtientrung@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0913 353 152