Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình
Điện thoại: (0227) 3644 813 - (0227) 3644 100. - Fax: (0227) 3644 872
E-mail:bqlkkt@thaibinh.gov.vn - bqlkktkcnthaibinh@gmail.com