1. Đ/c Vũ Kim Cứ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban

E-mail: vukimcu@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0913 232 029

2. Đ/c Phan Đình Dực - Phó Trưởng Ban Thường trực

E-mail: phandinhduc@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0913 291 678

3. Đ/c Phạm Xuân Hán - Phó Trưởng Ban

E-mail: phamxuanhan@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0965 441 666

4. Đ/c Đặng Văn Bấc - Phó Trưởng Ban

E-mail: dangvanbac@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0989 141 997