1. Đ/c Phạm Tùng Lâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban

E-mail: phamtunglam@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0904 056 828

2. Đ/c Phan Đình Dực - Phó Trưởng Ban Thường trực

E-mail: phandinhduc@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0913 291 678

3. Đ/c Phạm Xuân Hán - Phó Trưởng Ban

E-mail: phamxuanhan@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0965 441 666

4. Đ/c Đặng Văn Bấc - Phó Trưởng Ban

E-mail: dangvanbac@thaibinh.gov.vn

ĐT: 0989 141 997