Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
góp ý dự thảo Hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC giai đoạn 2023-2030
Ngày bắt đầu: 25/08/2023 Ngày hết hạn: 31/08/2023
Xem góp ý
xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mẫu báo cáo GSĐG đầu tư, chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về GSĐG đầu tư với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Ngày bắt đầu: 17/05/2023 Ngày hết hạn: 22/05/2023
Xem góp ý
Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của chính quyền
Ngày bắt đầu: 21/04/2023 Ngày hết hạn: 30/04/2023
Xem góp ý
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 20/03/2023 Ngày hết hạn: 28/03/2023
Xem góp ý
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý,vận hành, cung cấp và đảm bảo an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình và Cổng thông tin điện tử thành phần
Ngày bắt đầu: 30/08/2023 Ngày hết hạn: 12/09/2023
Xem góp ý
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thái Bình.
Ngày bắt đầu: 11/04/2023 Ngày hết hạn: 18/04/2023
Xem góp ý