Dự thảo

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày bắt đầu: 20/03/2023

Ngày kết thúc: 28/03/2023

Số lượt xem: 34

Góp ý: 0