Dự thảo

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thái Bình.

Ngày bắt đầu: 11/04/2023

Ngày kết thúc: 18/04/2023

Số lượt xem: 38

Góp ý: 0