Dự thảo

Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của chính quyền

Ngày bắt đầu: 21/04/2023

Ngày kết thúc: 30/04/2023

Số lượt xem: 46

Góp ý: 0