A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận một số nội dung quan trọng về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

     Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận các nội dung: dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; một số vướng mắc trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án đề xuất đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
     Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo; nhấn mạnh những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX); đề nghị bổ sung một số nội dung vào dự thảo báo cáo cho phù hợp, toàn diện hơn. Các đại biểu cho rằng để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp cần phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những “nút thắt”, những “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư, trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; quan tâm, tạo mọi điều kiện thu hút nhà đầu tư lớn; điều chỉnh một số ngành nghề, lĩnh vực đầu tư phù hợp; trong quá trình đầu tư phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường, không thu hút đầu tư bằng mọi giá…

     Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 01 là nghị quyết rất quan trọng cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để thực hiện mục tiêu sớm đưa tỉnh ta trở thành tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, sớm thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào tỉnh, Thái Bình sớm phát triển xứng tầm với các tỉnh trong khu vực. Nghị quyết đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, mang tính đột phá thể hiện tầm nhìn và tinh thần đổi mới. Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong tỉnh về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình…
     Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Bình có sự cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư vào tỉnh tăng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020 liên tục tăng, năm 2020 tăng 15 bậc so với năm 2016. Chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư của UBND tỉnh, các sở, ngành được nâng lên; trong đó đã đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp; ban hành các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 nói riêng, hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Bình nói chung còn nhiều hạn chế, bất cập và khó khăn cần có đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ hơn; thẳng thắn đề ra các biện pháp khắc phục với quyết tâm vượt qua chính mình, có động lực mới, phương thức mới nhằm tạo ra kết quả mới trong thời gian tới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) là nghị quyết rất có giá trị dù thời hạn thực hiện đến năm 2020 nhưng nhiều mục tiêu Nghị quyết đặt ra chưa hoàn thành được cần tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới. Nhiều giải pháp đề ra trong Nghị quyết vẫn còn giá trị và cũng cần tiếp tục phải tổ chức triển khai thực hiện trong 5 năm tới đây. Cùng với đó, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra và cơ hội mới, mục tiêu mới của tỉnh cần phải bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quan trọng hơn là thu hút nhiều dự án đầu tư trên các lĩnh vực vào tỉnh nhà trong 5 năm tới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Thái Bình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) với một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản; đồng thời bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tham mưu xây dựng báo cáo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu hoàn thành báo cáo; trong đó ngoài đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 01 cần bổ sung phần mục tiêu chung bám sát mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đó là phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; chú trọng mục tiêu phấn đấu trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, có so sánh với các địa phương trong cả nước. Bổ sung thêm các giải pháp về quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, giải pháp về nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư bảo đảm chuyên nghiệp, bài bản hơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong báo cáo cần bổ sung thêm các giải pháp về nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm cải tiến khâu thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, trong xét duyệt hồ sơ thu hút đầu tư và cần có tư duy, cách làm mới, phương pháp mới nhất là đối với những dự án lớn mang tầm chiến lược. Bổ sung giải pháp tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, của các bộ, ngành trung ương, của Chính phủ nhằm quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình tạo sự đột phá trong thời gian tới.
      Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị, tập trung rà soát các nội dung, sẽ ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) trong thời gian tới; trong đó bổ sung các nhiệm vụ mới, định hướng mới rõ nét hơn nhằm thống nhất ý chí, hành động, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01.

     Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã. Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, Công an tỉnh đã đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% các xã trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian ngắn, lực lượng công an chính quy đã tiếp cận địa bàn, thực hiện tốt  nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã rất quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng công an xã những điều kiện cơ bản để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên hiện nay, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lực lượng công an xã hoạt động còn rất khó khăn cần được tỉnh và các địa phương quan tâm đầu tư thỏa đáng, kết hợp với các nguồn lực đầu tư của Bộ Công an sớm tạo điều kiện cho lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo phê duyệt ban hành đề án triển khai thực hiện. Các ngành, các địa phương nghiên cứu bố trí nguồn lực phù hợp theo từng giai đoạn, có sự quan tâm thỏa đáng, ưu tiên đúng mức triển khai thực hiện đề án phù hợp trong thời gian tới; trong đó quan tâm tranh thủ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Bộ Công an, của Chính phủ nhằm sớm hoàn thành đầu tư bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin: Mạnh Cường

Ảnh: Thành Tâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 153
Hôm qua : 238
Tháng 03 : 8.200
Năm 2023 : 38.499