A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

50 năm Thái Bình làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của từng địa phương, trong đó có phong trào cách mạng tỉnh Thái Bình và Thái Bình cũng là tỉnh vinh dự được năm lần đón Bác về thăm.


Đồng bào, cán bộ Thái Bình phấn khởi chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc tết đầu năm, ngày 1/1/1967

Đặc biệt, vào thời điểm cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ đang diễn ra ác liệt ở miền Bắc, chiều ngày 31-12-1966, Người đã về thăm Thái Bình. Trong buổi sáng ngày đầu năm 1967, nói chuyện với các đại biểu cán bộ và nhân dân Thái Bình tại đình Phương Cáp (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư), Bác khen ngợi Thái Bình có nhiều tiến bộ. Người huấn thị: “Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng và toàn dân ta là sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “các xã viên hợp tác xã phải sản xuất tốt để bộ đội và nhân dân ta ăn no đánh thắng”. Muốn thâm canh tăng năng suất, phải làm tốt thủy lợi, bón nhiều phân, chọn giống tốt, phòng trừ sâu bệnh; chú ý nuôi nhiều cá và trồng cây gây rừng; phải tổ chức phân phối sức lao động và cải tiến công cụ để sử dụng tốt sức lao động, đặc biệt phải giữ gìn sức khỏe cho phụ nữ. Muốn xây dựng hợp tác xã tốt phải “đoàn kết chặt chẽ, thực hành dân chủ, tài chính công khai, không quan liêu, mệnh lệnh, phải tiết kiệm và tuyệt đối chống tham ô, lãng phí”. “Thái Bình vốn là tỉnh đất hẹp, người đông. Cho nên phải hết sức tăng năng suất cây trồng, nhưng vẫn phải đi vỡ hoang thêm ruộng đất” và “thực hành quyền làm chủ của nhân dân”. Về công tác xây dựng Đảng, Người dạy “Trong lúc đề bạt cán bộ trẻ, phải chú ý đến sự đoàn kết giữa đảng viên cũ và đảng viên mới. Trong Đảng ta, có nhiều đảng viên già, nhiều đảng viên trẻ. Đảng viên nhiều tuổi thì từng trải. Đảng viên trẻ tuổi thì hăng hái. Cho nên đảng viên phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Phải chú ý phát triển đảng viên trong thanh niên và phụ nữ; không nên hẹp hòi. Chi bộ đảng phải giáo dục đảng viên và nhân dân về quyền bình đẳng giữa vợ chồng. Đoàn thể phụ nữ và thanh niên phải bảo ban nhau cách cư xử hòa thuận trong gia đình. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ”. Cuối cùng, Bác gửi lời thăm hỏi tới toàn thể nhân dân, chiến sĩ, bộ đội, công an, dân quân trong tỉnh. Người căn dặn: “Bác mong các đồng chí, đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Thực hiện Lời dạy của Người, 50 năm qua (1966- 2016), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong những năm chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, thấm nhuần chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “thóc thừa cân, quân vượt mức”, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã huy động cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến; hàng chục vạn người con ưu tú của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc. Trên quê hương ngày đêm bị bom Mỹ bắn phá, nhân dân Thái Bình vẫn “vững tay cày, chắc tay súng”, vừa sản xuất giỏi, vừa chiến đấu giỏi; kiên cường, bất khuất, bám đồng ruộng, nhà máy, công trường, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, Thái Bình là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc đạt bình quân 5 tấn thóc/ha năm 1966, đã trở thành “Bài ca 5 tấn” hào hùng đi cùng năm tháng của đất nước và đạt 6 tấn/ha năm 1972, 7 tấn/ha năm 1974…, góp phần cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong những năm 1975 - 1986, Thái Bình nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ hậu phương trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thái Bình tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong xây dựng mô hình cấp huyện, đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn, chi viện nhân lực tới khai phá các vùng kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước, từng bước ổn định đời sống nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới (1986-2016), dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ Thái Bình đã vận dụng và cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm (2011 - 2015) đạt 36.321 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 8,04%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.410 USD, gấp 1,8 lần năm 2010. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, đến hết ngày 31/12/2015, toàn tỉnh có 164 xã và huyện Hưmg Hà đạt chuẩn nông thôn mới; kết cấu hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ. Quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả. Ổn định chính trị - xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. Hoạt động, kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính từng bước nâng cao; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Tích cực chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, chính xác hơn các thủ tục hành chính của công dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Với những thành tích, đóng góp, hy sinh to lớn và đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động v.v…Đến nay, toàn tỉnh có 332.827 người được Nhà nước ghi nhận có công với cách mạng, trong đó có 916 người được công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng; 258 người được công nhận là cán bộ Tiền khởi nghĩa; 5.239 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; trên 100 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động; hơn 50 ngàn người con của quê hương Thái Bình đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; 32 nghìn thương binh, bệnh binh; gần 50 nghìn gia đình có công với nước.

Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra: “Tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trước mắt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới, trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Xây dựng chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện kiên quyết và quyết liệt cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong tất cả các hoạt động hành chính gắn với xây dựng và thực hiện cơ chế đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, trước hết là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thực hiện cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Thường xuyên củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thẩm quyền của từng cấp. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng con người phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; chú trọng đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng cường quản lý phát triển xã hội; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng thời, thực hiện ba đột phá chiến lược thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế địa phương: Tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia. Xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Với truyền thống văn hoá, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng kiên cường, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tình cảm mà Người đã dành cho Thái Bình, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, sớm hiện thực hóa Lời căn dặn của Người: “Làm cho Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”./.

         T.S Nguyễn Hồng Chuyên - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ


Nguồn:bqlkcn.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 183
Tháng 06 : 1.898
Năm 2021 : 60.276