A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh

Sáng ngày 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy kết nối với điểm cầu UBND tỉnh và 272 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, phường, thị trấn với trên 27.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều nội dung được truyền đạt trong thời gian ngắn, vì vậy đề nghị các cấp ủy Đảng, các cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm bắt. Từ đó tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị và từng đảng viên trong xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc những nội dung quan trọng được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị này. Các ban của Đảng, cấp ủy các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, đảng viên và từng tổ chức Đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao. Cuốn sách là cẩm nang rất cần thiết giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, cán bộ làm công tác đối ngoại nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Bài viết được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Qua bài viết góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư truyền đạt nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu một số nội dung cơ bản của Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch tỉnh Thái Bình đề ra mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Thái Bình là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng; đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm. Để hiện thực hóa quan điểm phát triển, Quy hoạch tỉnh đã xác định 4 trụ cột tăng trưởng, 3 khâu đột phá, 4 không gian kinh tế - xã hội, 3 hành lang kinh tế, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Quy hoạch tỉnh cũng có nhiều điểm mới, đột phá như: Mở ra không gian phát triển mới thông qua hoạt động “lấn biển”, Thái Bình phát triển kinh tế hướng biển tạo sự phát triển đột phá ở lĩnh vực cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển; mở rộng không gian lấn biển tạo quỹ đất cho các hoạt động chức năng, hình thành không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ đồng bộ, cảnh quan sinh thái ven biển hấp dẫn; xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại với thành phố Thái Bình là đô thị hạt nhân của tỉnh và là một trong những đô thị lớn của vùng, “trở thành đô thị xanh, hiện đại, có bản sắc riêng”, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại; thành phố cảnh quan hai bên bờ Trà Lý; phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi; phát triển công nghiệp dược - sinh học, sân bay chuyên dụng, đường sắt...

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quán triệt, triển khai một số chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quán triệt bằng văn bản gồm: Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về Công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về Phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo thaibinh.gov.vn

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 298
Hôm qua : 1.950
Tháng 06 : 31.783
Năm 2024 : 217.721