A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư

Chiều ngày 20/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch thực hiện Chỉ thị, thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ một số bài học kinh nghiệm, cách làm hay góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB cho các dự án, tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước khi thực hiện đền bù và mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân khi dự án sớm được triển khai, hoàn thành.

Tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác GPMB thời gian qua, những kết quả rất đáng phấn khởi với nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý cần được nhân rộng, phát huy.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù có sự chuyển biến trong công tác GPMB nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế trở thành điểm nghẽn gây khó khăn cho hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy, Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, xây dựng quyết tâm mới, giải quyết những phức tạp trong công tác GPMB đang phát sinh. Tạo ra sự nhất quán về nhận thức trong cả hệ thống chính trị về công tác GPMB và có hành động đúng trong giải quyết khó khăn, tồn tại, trở ngại về GPMB. Thực hiện Chỉ thị 08 cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, công tác GPMB của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung, đưa Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào thực tiễn.

8 bài học kinh nghiệm cần phát huy

Để thực hiện tốt hơn công tác GPMB trong thời gian tới, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, mỗi tổ chức cá nhân cần ghi nhớ, thực hiện 8 bài học kinh nghiệm. Đó là các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch một cách có bài bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kiên trì, nhất quán triển khai thực hiện nhiệm vụ GPMB. Quá trình triển khai phải thực hiện tốt các nguyên tắc rõ ràng, công khai, minh bạch, thấu đáo, đầy đủ, đúng quy định tạo ra sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, mỗi khâu khi triển khai nhiệm vụ GPMB cần đề cao trách nhiệm, đúng thẩm quyền, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc sáng tạo. Phải tạo ra sự thống nhất nhận thức trong các cấp, các ngành, đội ngũ trực tiếp thực hiện; tăng cường đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận góp phần đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài nảy sinh phức tạp, tạo ra cơ hội đầu tư cho tỉnh. Có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu; đề cao vai trò của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Có sự tham gia của các lực lượng như MTTQ, các đoàn thể, nhân dân, người có uy tín trong tổ chức, trong cộng đồng. Huy động và điều phối có khoa học các lực lượng tham gia GPMB. Công tác GPMB phải để lại niềm tin trong nhân dân thông qua việc đưa các dự án vào thực hiện nhanh, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn công tác GPMB trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến, khởi sắc mạnh mẽ hơn góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhanh, bền vững.

Giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác GPMB. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong công tác GPMB thời gian qua làm cho tiến độ thực hiện các dự án chậm, môi trường đầu tư của tỉnh kém hấp dẫn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Để thực hiện tốt Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt: GPMB là nhiệm vụ, trách nhiệm các cấp, các ngành, mỗi tổ chức, cá nhân. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần có nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác GPMB; quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉ thị 08 và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị; triển khai thực hiện bảo đảm đúng pháp luật, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quán triệt nghiêm các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công trong các kế hoạch. UBND các huyện, thành phố chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các mô hình, cách làm hay trong GPMB. Tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu bảo đảm đúng quy định pháp luật và có biện pháp mạnh nếu cần thiết để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, tuyên truyền, giải thích, giải quyết đơn thư kiến nghị ngay từ cơ sở. Chủ động giúp nhà đầu tư và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt công tác GPMB.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu chính sách GPMB, chủ động đề xuất phân cấp, phân quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực GPMB; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, nghiên cứu bố trí vốn phục vụ GPMB cho các dự án; đối với dự án giao thông của tỉnh có tiến độ GPMB nhanh thì sớm bố trí nguồn lực thực hiện ngay.

Công an tỉnh cần nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là khu vực có dự án, nơi tổ chức GPMB; chỉ đạo Công an các huyện, thành phố bảo đảm an ninh trật tự cho hoạt động cưỡng chế GPMB theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ cần đưa GPMB là một tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của các sở, ngành, địa phương; nghiên cứu tham mưu nhiệm vụ công tác, bố trí nhân lực của các bộ phận thực hiện GPMB.

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án phát triển kinh tế, gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực GPMB.

Các đơn vị như Điện lực, Viễn thông cần có trách nhiệm đồng hành, kịp thời GPMB các công trình, tài sản trên đất dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Ban xây dựng Đảng, MTTQ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, động viên cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân chấp hành quy định của pháp luật, đồng thuận hưởng ứng thực hiện và nêu gương trong công tác GPMB; Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố vận dụng triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới góp phần cải thiện môi trường đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác GPMB. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác GPMB thời gian qua.

Tin: Khắc Duẩn

Ảnh: Thành Tâm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 128
Hôm qua : 216
Tháng 09 : 11.116
Năm 2021 : 91.763