A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư

Sáng ngày 23/4, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, ban hành bảng giá đất, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất, quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư theo quy định... UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án, trong đó đã hoàn thành và đang thực hiện một số dự án quy mô lớn như khu công nghiệp Thaco - Thái Bình (Quỳnh Phụ), khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái (Thái Thụy), tuyến đường bộ ven biển (Thái Thụy, Tiền Hải), đường 221A (Tiền Hải), tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, các dự án cụm công nghiệp, quy hoạch khu đô thị, khu dân cư tái định cư, đấu giá đất tạo nguồn xây dựng nông thôn mới, thực hiện các dự án trọng điểm... Công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, tiến độ GPMB một số dự án còn chậm, nguyên nhân do giấy tờ về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất qua các thời kỳ không lưu giữ đầy đủ nên khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc đất; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ngay từ cấp cơ sở hiệu quả chưa cao; chưa phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân có đất thu hồi chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan có lúc thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời; năng lực, số lượng cán bộ làm công tác GPMB không đồng đều, một số nơi còn hạn chế...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã phát biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết và giải pháp cụ thể trong công tác GPMB.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc, sự thống nhất cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác tuyên truyền nên đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân, hoàn thành tốt công tác GPMB, vượt kế hoạch, tiến độ nhiều dự án. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như thời gian gần đây công tác GPMB chưa đạt được như kỳ vọng, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng do chưa thực sự coi công tác GPMB là một khâu, một công đoạn quan trọng, cấp bách, phải đi trước, thực hiện trước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; vì vậy, từ đồng chí lãnh đạo cao nhất đến các cán bộ thực thi cần đồng thuận với nhiệm vụ, mọi lúc, mọi nơi phải toàn tâm, toàn ý, mọi việc làm, hành động phải đáp ứng yêu cầu công việc. GPMB là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhưng nhiều cơ quan, ban, ngành, thậm chí ngay trong đội ngũ trực tiếp làm công tác này đâu đó còn bàng quan, đứng ngoài cuộc; vì vậy, chỉ khi tất cả các cơ quan, ban, ngành trong phạm vi chức năng, vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của mình đều coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ thiết thân, trách nhiệm, tự giác, tự nguyện vào cuộc, cùng đồng hành, cùng tháo gỡ, cùng giải quyết khó khăn thì mới thực sự là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. GPMB là nhiệm vụ trọng tâm nhưng sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc một cách tập trung, nhất quán, xuyên suốt chưa đạt yêu cầu; còn tình trạng chưa quyết liệt khi giải quyết nhiệm vụ, đặc biệt là những việc khó khăn, phức tạp, do đó cần phải đồng thời cùng làm cả việc khó, việc dễ. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng chưa nắm chắc các quy định của pháp luật nên không mạnh dạn, quyết đoán, không kiên quyết trong triển khai, chưa thấu tình đạt lý trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, nhất là còn cứng nhắc, máy móc, né tránh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Pháp luật luôn nhất quán trong việc bảo vệ tài sản của người dân nhưng đó phải là tài sản hợp pháp, được pháp luật thừa nhận. Đối với những tài sản đó phải lập phương án, có sự đồng thuận, có quyết định thu hồi và thực hiện các bước tiếp theo để GPMB. Tất cả các quy định của pháp luật luôn bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, dó đó phải kiên trì giải thích, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thái Bình đề ra mục tiêu phấn đấu sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề, bao quát, bao trùm mọi nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là ưu tiên hàng đầu, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phương châm hành động phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có nhiệm vụ GPMB nhằm phục vụ phát triển mọi mặt, cả về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Công tác GPMB còn nhằm giúp giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc; chấn chỉnh các sai phạm qua nhiều năm ở một số địa phương. Vì vậy, GPMB là khâu khó, phức tạp, nhạy cảm, vất vả nên phải đi trước một bước, bắt tay vào giải quyết vấn đề đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, cá nhân, coi đây là một trong những yêu cầu khắt khe, cao nhất của mọi phương án GPMB. Trong tiến trình phát triển, chúng ta phải giải quyết nhiều nhiệm vụ nặng nề, do đó cần sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước yêu cầu mới, cơ hội mới, xu hướng mới, để Thái Bình nhanh chóng phát triển, có điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thành phố Thái Bình, các đô thị khác và khu vực nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng được mong muốn, nhu cầu của nhân dân và theo kịp các tỉnh bạn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong công tác GPMB thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Công tác GPMB nếu chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cũng như công tác thu hút đầu tư theo chủ trương và định hướng của tỉnh. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ GPMB, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần hiểu đúng tầm quan trọng của công tác GPMB, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; GPMB tốt thì mới thu hút được các nhà đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình GPMB phải nhất quán quan điểm: kiên quyết, kiên định, kiên trì, tuân thủ pháp luật, tập trung tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân có đất bị thu hồi. Đối với các huyện, thành phố, đồng chí chủ tịch UBND phải trực tiếp chỉ đạo các dự án, công trình thu hồi đất trên địa bàn, xác định là nhiệm vụ của địa phương; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tiến độ, thời gian thực hiện cụ thể, rõ ràng; chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nơi có dự án thu hồi đất vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm công tác GPMB; đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã không chấp hành nghiêm chỉ đạo phải xử lý kiên quyết, kịp thời, làm bài học cho các địa phương, đơn vị khác; sau khi tuyên truyền, đối thoại, với những trường hợp cố tình chây ỳ thì tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi. Đối với các dự án lớn trên địa bàn các huyện, thành phố khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ GPMB, UBND cấp huyện thành lập ban chỉ đạo cho từng dự án để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm với từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo. Sau hội nghị này, các huyện, thành phố tổ chức hội nghị về tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, thành phần gồm bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ liên quan đến công tác GPMB cấp huyện, cấp xã. Đối với các sở, ngành có liên quan, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh như hướng dẫn về cưỡng chế kiểm đếm, về quy trình, trình tự GPMB, về cơ chế, chính sách bảo đảm hợp lý, phù hợp, ổn định, không trái quy định của pháp luật; tham mưu quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các đơn vị có liên quan đến công tác GPMB; đẩy nhanh tiến độ thẩm định trích lục, trích đo, ban hành đơn giá đất cụ thể trong bồi thường GPMB. Sở Tài chính nghiên cứu định mức hỗ trợ cho người làm công tác GPMB; bố trí kinh phí chi trả tiền GPMB theo các dự án được phê duyệt bảo đảm kịp thời. Là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, Sở phải kịp thời thẩm định khi có giá mà Sở Tài nguyên và Môi trường trình để UBND tỉnh phê duyệt. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành bộ đơn giá về giống, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp sớm hướng dẫn về xác định thừa kế, người đại diện hợp pháp khi thực hiện thu hồi đất; tham mưu, rà soát các quy định của pháp luật trong các phương án bồi thường, hỗ trợ để trước khi cưỡng chế kiểm đếm hoặc quyết định cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là khu vực đang GPMB, kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng có hành vi cản trở công tác GPMB. Chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng làm công tác GPMB, nhất là trong cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Sở Nội vụ tham mưu khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác GPMB; chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại khen thưởng đối với công tác GPMB. Các sở, ngành khác trong phạm vi nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với các huyện, thành phố trong công tác GPMB. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới ban hành chỉ thị lãnh đạo công tác GPMB trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ GPMB, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hiệu quả; đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó tạo chuyển biến trong công tác GPMB; đề nghị MTTQ, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt công tác GPMB.

Theo baothaibinh.com.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 247
Tháng 08 : 2.012
Năm 2022 : 70.208