A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Với quyết tâm cao, sự sáng tạo, tinh thần khát vọng vươn lên, chắc chắn Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, tạo ra những kỳ tích mới

(Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày)

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý !

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa Đại hội!

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra với kết quả hết sức tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, tôi xin tổng kết lại một số kết quả chủ yếu của Đại hội, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung, ý nghĩa như sau:

Trước hết, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX.

Đại hội đã thống nhất cao, khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức có ý nghĩa, tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét, có tính toàn diện trên mọi lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa thiết thực. Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí cao về phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển nhằm đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Thứ hai, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là các ý kiến tập hợp trí tuệ, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh gửi tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện niềm tin, hy vọng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.  

Thứ ba, Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tín nhiệm rất cao và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định, có cơ cấu hợp lý, tiêu biểu cho ý chí, niềm tin, khát vọng và sự đoàn kết đồng sức đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đại hội tin tưởng, giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với trọng trách là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh giữa 2 kỳ đại hội, có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Đại hội yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gìn giữ sự đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới phương thức, lề lối làm việc, năng động sáng tạo, có trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cá nhân ủy viên Ban Chấp hành phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội; xứng đáng với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Với các kết quả đạt được đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà trong những năm tới, với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội cần có hình thức phù hợp trên cương vị công tác của mình, kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào thực tiễn cuộc sống.

Kính thưa Đại hội!

Trong quá trình tiến tới Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương. Đại hội được đón đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội; Đại hội được đón các đồng chí Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Quân khu 3; đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn; các đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các tập thể và cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí và các vị khách quý đã về dự Đại hội và dành cho Đại hội sự quan tâm sâu sắc, sự động viên cổ vũ hết sức quý báu.

Đại hội chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, các đại hội đảng bộ huyện, thành phố và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; của các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà lời cảm ơn và những tình cảm thắm thiết nhất; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin Đại hội; biểu dương và cảm ơn  toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu, phục vụ, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, làm tốt công tác tham mưu và phục vụ, góp phần vào thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong những năm tới là rất to lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết đồng sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Phía trước chúng ta là chặng đường vươn tới mục tiêu đã xác định; sẽ là một tiến trình kiên trì, bền bỉ từng bước vững chắc. Chúng ta cần tranh thủ được thuận lợi, kịp thời nắm bắt thời cơ, đồng thời nhận rõ thách thức để vượt qua và tiếp tục đột phá. Với quyết tâm cao, sự sáng tạo, tinh thần khát vọng vươn lên, chắc chắn Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, tạo ra những kỳ tích mới trên chặng đường tới đây.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh, với tinh thần quyết tâm mới và hành động cách mạng mới, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa nhịp với bước tiến của cả nước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Với niềm phấn khởi, tin tưởng sâu sắc, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nguồn:bqlkcn.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 166
Hôm qua : 224
Tháng 10 : 4.393
Năm 2021 : 97.988